BODY

Goto down

BODY

Příspěvek pro King za Sun Mar 24, 2013 3:13 pm

BODOVÝ SYSTÉM

-Každý začíná s pěti body.
-V žádné schopnosti nesmí být 0
-Maximální počet v jedné schopnosti je 20.
-Každý týden můžete zlepšit jednu schopnost o jeden bod tím že napíšete post o 500 slovech.(Např. Budu chtít zlepšit sílu tak napíšu post o tom jak jsem v posilovně a cvičím atd.)


SílaUrčuje to jak jste silní (jak jste silní v boji a jak velkou ránu dokážete dát).

RychlostUrčuje to rychlí jste (jak rychle běháte,uhýbáte atd.).

Výdrž Určuje jak dlouho vydržíte (jestli sebou po jedné ráně mrštíte o zem a nebo jich vydržíte víc,Jestli dokážete uběhnout kilometr a nebo jenom sto metrů atd.).

ŠarmUrčuje to jak se k vám chovají NPC a záporné postavy.Také to jak by se k vám měli chovat ostatní hráči jestli jste sympatický nebo ne.


INTELIGENCE

Inteligence je bodový systém sám osobě.

Se slovem inteligence obvykle spojujeme duševní schopnost učit se, porozumět, zhodnotit a řešit problémy. Zároveň se ví, že jedna a tatáž osoba může být slabší v matematice a logice a vynikající v malířství nebo mluveném projevu.
Stává se, že lidé výjimečného intelektu nejsou schopni vytvářet a udržovat vztahy s ostatními lidmi, a že mnozí z těch, nad kterými učitelé lámali hůl, triumfují v obchodní sféře nebo ve sportu. Je tedy inteligence pouze schopností logiky a úsudku, nebo je univerzálním zdrojem, ze kterého vycházejí různá nadání?


-Každý začíná s jedním bodem v každém druhu.
-Ze začátku si můžete rozdělit ještě dalších 5 bod navíc.
-V žádném druhu nesmí být 0 ani pul bodu.
-Maximální počet je 60 v celkové inteligenci.
-Maximální počet v jednom druhu je 10.Plný počet můžete mít pouze ve čtyrech druzích.Ve zbylých čtyrech je maximum 5.
-Každý týden můžete zlepšit dva druhy o jeden bod tím že napíšete post o 300 slovech.(Např. Budu chtít zlepšit Logicko-matematickou inteligenci tak napíšu post o tom jak jsem v počítal příklady a logická cvičení atd.)


DRUHY INTELIGENCE

Inteligence se tedy rozděluje na 8 druhů:

Jazykově-verbální, logicko-matematická, zvukově-hudební, tělesně-pohybová, vizuálně-prostorová, vnitřní neboli intrapersonální, společenská neboli interpersonální a přírodní.
První dva typy inteligence jsou nejsnáze měřitelné standardními testy a zakládá se na nich úspěšnost vzdělání.
Další tři typy se těžko měří, ale jsou základem tvořivosti. Poslední tři typy určují kvalitu soukromého života a úspěch ve vztahu s okolím.


Každý člověk má v sobě všechny typy inteligence, a to v různém poměru. O tom, který typ převládne, rozhoduje nejrozvinutější část mozku, vliv prostředí a situace, ve kterých se člověk během prvních deseti let života ocitne. U dětí obklopených odmalička hudbou se velmi pravděpodobně rozvine hudební potenciál. Ty, které jsou vedeny ke sportu, se soustředí na koordinaci pohybů a rovnováhu.

1. Jazykově-verbální inteligence:

Určuje schopnost osvojit si mluvu, zvládnout písemný projev a používat slova. Lidé s touto rozvinutou inteligencí se obratně vyjadřují slovem i písmem a snadno se učí cizí jazyky. Jsou jimi nejčastěji spisovatelé, novináři, právníci, politici, tvůrci křížovek a ostatní, pro které je slovo nejdůležitějším pracovním nástrojem. Schopnost používat jazyk se musí udržovat a obnovovat cvičením, protože máme sklony zapomínat slova a větné konstrukce, dokonce i v mateřském jazyce.

2. Logicko-matematická inteligence:

Určuje schopnost operovat s čísly, řešit matematické problémy, hodnotit situaci a dělat závěry v jakékoli oblasti činnosti. Tento typ inteligence je pod kontrolou dvou mozkových zón.

Vysoká inteligence tohoto typu pomáhá například v rychlém posouzení toho, co se vyplatí, nebo v odhadu toho, jaká politická strana má největší šanci získat moc. Lidé obdaření touto inteligencí bývají úspěšní v profesích, které vyžadují znalosti matematiky, fyziky a chemie – tedy v různých vědních a technických oborech. Zároveň se často věnují šachu, bridži a dalším hrám, vyžadujícím schopnost výpočtů a kombinatoriky.


3. Zvukově-hudební inteligence:

Působí na schopnost tvorby, vnímání a interpretace hudby. Hudebně nadaní lidé jsou úspěšní ve skládání, zpívání, hraní, dirigování a tanci, hudba je důležitou součástí jejich života a nezbytnou kulisou každodenních aktivit. Tato inteligence vychází z několika mozkových center – jedno reguluje hudební tvorbu, druhé interpretaci, třetí rozlišování melodií a tónin a čtvrté rytmus.

4. Tělesně-pohybová inteligence:

Říká se jí také motorická, dává schopnost provádět složité nebo náročné tělesné aktivity. Rozvinutá inteligence tohoto typu předurčuje člověka ke sportu, tanci, herectví nebo pantomimě. Je důležitá pro úspěch v chirurgii, jemné mechanice a v dalších profesích, vyžadujících dokonalou koordinaci pohybů. Kromě rychlosti, ohebnosti, rovnováhy a síly zahrnuje tělesně-pohybová inteligence také koordinaci očí a končetin spolu s orientací v prostoru.

5. Vizuálně-prostorová inteligence:

Určuje schopnost vnímání a rozlišování barev, tvarů, velikostí a vzdáleností mezi předměty. Vizuálně-prostorově nadaní lidé jsou schopni rozeznat a zapamatovat si obrazce, mají třídimenziální představivost a výborně se orientují v prostoru. Vysoký stupeň této inteligence mají řidiči, námořníci, piloti, sochaři, architekti, designéři, průzkumníci, lovci a – šachisté.

Tato inteligence je považována za typicky mužskou. Muži se totiž po celá tisíciletí zabývali činnostmi, jejichž úspěšnost se na ní zakládá – lovem, bojem a průzkumem. Naproti tomu ženy vynikají ve verbální, vnitřní a společenské inteligenci.

6. Vnitřní neboli intrapersonální inteligence:

Slouží k tomu, abychom rozuměli sami sobě. S její pomocí se můžeme naučit, které situace nebo činnosti v nás vyvolávají určité emoce a co nás motivuje k určitému jednání. Vysoce rozvinutá vnitřní inteligence nám umožňuje zvládnout bolestivé emoce a rychle se vypořádat se stresem. Zároveň jsme díky ní schopni činit dlouhodobě výhodná rozhodnutí.

7. Společenská neboli interpersonální inteligence:

Určuje schopnost vycházet s ostatními lidmi. Zahrnuje rozpoznávání cizích emocí, motivů a úmyslů, schopnost přizpůsobit se druhým a navést ostatní, aby se přizpůsobili nám. Vysoká společenská inteligence umožňuje člověku snadno zapadnout mezi ostatní, získat je na svou stranu a přesvědčit je, aby uvěřili ve správnost jeho tvrzení a postupů. Takový člověk umí okouzlit a zároveň zmanipulovat své okolí.

Lidé s tímto typem inteligence se často věnují politice, marketingu, právničině , vztahům s veřejností, pedagogice, psychologii a sociální práci.


8. Přírodní inteligence:

Touto inteligencí jsou obdařeni biologové, zoologové, botanici, ekologové i obyčejní milovníci přírody, rostlin a živočichů. Její výše ovlivňuje to, zda vyhazujeme plast do smíšeného odpadu, nebo ne, zda kupujeme výrobky z pravé kožešiny nebo testované na zvířatech. Nezbývá než doufat, že je osud naší planety v rukách lidí, jejichž přírodní inteligence vyniká nad ostatními…


Příklad bodového hodnocení:


Síla - Rychlost - Výdrž - Šarm
1 - 2 - 1 - 1

(V žádné schopnosti nemůže být nula, proto musí být také podle toho 5 volných bodů rozděleno)

Inteligence
(Může být napsána dohromady s ostatními body nebo také zvlášť, jelikož se dále ještě větví a jednotlivé sekce inteligence jsou různě bodovány - podle charakteru postavy, rodiny, životní situace, atd. - to už záleží na vás, jak vaše postava bude vypadat a tedy, jak bude následně vypadat i její bodové a inteligenční hodnocení)

JV - LM - ZH - TP - VP - V(ITR) - S(ITE) - P
1 - 1 - 3 - 1 - 2 - 2 - 1 - 2

(Jelikož ze začátku v každém druhu inteligence máte 1 bod a dalších 5 bodů můžete rozdělit podle svého zaměření a vlastností postavy, může například vaše bodové hodnocení vypadat nějak takto)

Význam zkratek:

JV - jazykově-verbální inteligence

LM - logicko-matematická inteligence

ZH - zvukově-hudební inteligence

TP - tělesně-pohybová inteligence

VP - vizuálně-prostorová inteligence

V(ITR) - vnitřní neboli intrapersonální inteligence

V(ITE) - společenská neboli interpersonální inteligence

P - přírodní inteligence


Toto je jen příklad, jak by vaše bodové hodnocení mohlo vypadat a čeho by jste se při něm konkrétně měli držet.
Pokud nebude někomu něco jasné, stačí se zeptat některého z administrátorů, který vám už mile rádi vše dopodrobna vysvětlí.
avatar
King
Hlavní Admin
Hlavní Admin

Poèet pøíspìvkù : 27
Join date : 28. 10. 12

Zobrazit informace o autorovi http://persona.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru